پیوندها

آرشیو اخبار
  » شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین
  » موسسه رفاهی و تفریحی کاسپین
  » شرکت طرح و توسعه همیاری
شنبه 28 اسفند 1395
برگزاری شورای سازمان در تاریخ 1395/12/26با حضور استاندار

به گزارش روابط عمومی سازمان ، جلسه شورای سازمان همیاری با حضور دکتر همتی استاندار محترم، مهندس فرخزاده معاونت محترم عمرانی  ،مهندس زاهد پور مدیرکل محترم دفتر امور شهری ،مهندس پیرمرادی مدیر کل محترم دفترفنی،  مهندس طاهری مدیر عامل محترم سازمان ، کلیه شهرداران محترم استان و مدیران عامل محترم شرکت ها و موسسه تابعه سازمان همیاری شهرداریهای استان در روز پنج شنبه مورخ 95/12/26 رأس ساعت 15 در محل سالن مفاخر شهرداری قزوین برگزار گردید.

 

 

چهارشنبه 13 بهمن 1395
بیست و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین با ارائه عملکرد سازمان همیاری

به گزارش روابط عمومی سازمان، بیست و ششمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی با حضور استاندار، فرمانداران، معاونین استاندار، مدیران کل استانداری، مدیرعامل سازمان همیاری و دیگر مدیران ارشد استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در روز سه شنبه مورخ 95/11/12 راس ساعت 18 در محل دائمی شرکت نمایشگاه های بین المللی استان قزوین برگزار گردید.

چهارشنبه 24 آذر 1395
تفاهم نامه مشترک میان سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی منعقد شد
به گزارش روابط عمومی سازمان، تفاهم نامه مشترک میان سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و سازمان همیاری شهرداریهای استان خراسان رضوی با حضور استاندار خراسان آقای رشیدیان ، معاونین و مدیران کل استانداری خراسان رضوی، شهردار و شهرداران مناطق مشهد همزمان با افتتاح نمایشگاه بین المللی خدمات شهری و حمل و نقل در مورخ95/9/23در محل شرکت نمایشگاهای خراسان رضوی منعقد 'گردید. این تفاهم نامه با حضور مهندس طاهری به نمایندگی از سازمان همیاری استان قزوین و مهندس میرزایی به نمایندگی از سازمان همیاری خراسان رضوی با هدف گسترش روابط و تبادل تجربیات در حوزه های جذب سرمایه گذاری، گردشگری، آموزش و پژوهش، بازرگانی داخلی و خارجی خصوصاً صادرات، اجرای پروژه های عمرانی، گوشت و کشتارگاه های صنعتی و سایر حوزه ها تنظیم گردید.
دوشنبه 24 آبان 1395
بیستمین جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی استان قزوین با حضور مدیرعامل سازمان همیاری
به گزارش روابط عمومی سازمان، بیستمین جلسه حوزه اقتصاد مقاومتی با حضور استاندار، فرمانداران، معاونین استاندار، مدیران کل استانداری، مدیرعامل سازمان همیاری و دیگر مدیران ارشد استان در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی در سال اقتصاد مقاومتی و اقدام و عمل در روز یکشنبه مورخ 95/8/23 راس ساعت 18 در سالن باغستانات قزوین برگزار گردید.
پنجشنبه 20 آبان 1395
برگزاری جلسه مشترک سازمان همیاری با شهرداری خرمدشت در راستای همکاری بیشتر
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری شهر خرمدشت با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس محمدحسینی شهردار محترم خرمدشت، اعضای محترم شواری اسلامی شهر خرمدشت و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری خرمدشت بمنظور شفاف سازی وایجاد تعامل و انعقاد تفاهنامه در جهت گسترش همکاریهای فی مابین، باتوجه به ظرفیتهای بالقوه هر دو ارگان در محل شهرداری بخرمدشت  برگزار گردید.
چهارشنبه 19 آبان 1395
جلسه مشترک سازمان همیاری و شهرداری نرجه در راستای همکاری بیشتر و انعقاد تفاهم نامه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری شهر نرجه با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس لشگری شهردار محترم نرجه ، اعضای محترم شواری اسلامی شهر نرجه و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری نرجه در جهت گسترش همکاریهای بیشتر و انعقاد تفاهم نامه فی مابین، در محل شهرداری نرجه برگزار گردید.
دوشنبه 17 آبان 1395
برگزاری جلسه مشترک سازمان همیاری و اداره بنیاد مسکن در جهت همکاری بیشتر و انعقاد تفاهم نامه
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس همتیان مدیرکل محترم بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و کارشناسان محترم هر دو دستگاه ، مورخ 17 / 8/ 95 در محل سازمان همیاری برگزار گردید.
دوشنبه 17 آبان 1395
جلسه مشترک سازمان همیاری و شهرداری آبیک در جهت گسترش همکاری بیشتر برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری آبیک با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس ربانی شهردار محترم آبیک ، اعضای محترم شواری اسلامی شهر آبیک و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری آبیک در جهت گسترش همکاریهای بیشتر و انعقاد تفاهم نامه فی مابین، در ساختمان شورای اسلامی شهر آبیک برگزار گردید.
يكشنبه 16 آبان 1395
جلسه مشترک سازمان همیاری و شهرداری شریفیه در راستای همکاری بیشتر و انعقاد تفاهم نامه برگزار شد
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری شهر شریفیه با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس هاشمی شهردار محترم شریفیه ، اعضای محترم شواری اسلامی شهر شریفیه و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری شریفیه در جهت گسترش همکاریهای بیشتر و انعقاد تفاهم نامه فی مابین، در محل شهرداری شریفیه برگزار گردید.


شنبه 15 آبان 1395
برگزاری جلسه مشترک سازمان همیاری با شهرداری بیدستان در راستای همکاری بیشتر
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری شهر بیدستان با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس ململی شهردار محترم بیدستان ، اعضای محترم شواری اسلامی شهر بیدستان و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری بیدستان  بمنظور شفاف سازی وایجاد تعامل و انعقاد تفاهنامه در جهت گسترش همکاریهای فی مابین، باتوجه به ظرفیتهای بالقوه هر دو ارگان در محل شهرداری بیدستان  برگزار گردید.
پنجشنبه 13 آبان 1395
نشست مشترک سازمان همیاری و شهرداری شهر الوند برگزار گردید
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین و شهرداری شهر الوند با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس لطفی شهردار محترم الوند ، اعضای محترم شواری اسلامی شهر الوند و سایر مدیران ارشد سازمان همیاری و شهرداری الوند در جهت گسترش همکاریهای بیشتر بین سازمان همیاری و شهرداری الوند در محل این شهرداری برگزار شد.
دوشنبه 10 آبان 1395
برگزاری جلسه مشترک سازمان همیاری با شهرداری محمدیه
به گزارش روابط عمومی سازمان، جلسه مشترک سازمان همیاری شهرداریهای استان با شهرداری محمدیه با حضور مهندس طاهری مدیرعامل سازمان همیاری، مهندس بهزادپور شهردار محترم شهر محمدیه، اعضای محترم شورای اسلامی شهر محمدیه و مدیران ارشد سازمان و شهرداری محمدیه  بمنظور شفاف سازی وایجاد تعامل و انعقاد تفاهنامه در جهت گسترش همکاریهای فی مابین، باتوجه به ظرفیتهای بالقوه هر دو ارگان در محل شهرداری محمدیه  برگزار گردید.
کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.