پیوندها


اعضای شورای سازمان همیاری شهرداریهای استان
ردیف  مشخصات سمت
1 هدایت الله جمالی پور
استاندار و ریاست شورا
2 علی فرخ زاد
معاون امور عمرانی ونائب رئیس شورا
3 مصطفی ضالحی
مدیر کل دفتر امور شهری و شوراها و مسئول دبیرخانه شورا
4 پیمان پیرمرادی مدیر کل دفتر فنی و عضو شورا
5 هادی طاهرخانی
مدیر عامل سازمان
6 سیاوش طاهرخانی
شهردار قزوین و عضو شورا
7 ظاهرخانیbr /> شهردار الوند و عضو شورا
8 حسین غیاثوند شهردار بوئین زهرا و عضو شورا
9 فرشاد محمدحسینی
شهردار آبیک و عضو شورا
10   حسین بهزاد پور
شهردار تاکستان و عضو شورا
11 یحیی رحیم لو
شهردار محمدیه و عضو شورا
12 مهران اکبرپور شهردار اقبالیه و عضو شورا
13 اکبر امامی خضری
شهردار بیدستان و عضو شورا
14 سعید پروندی
 شهرداری ضیاء آباد و عضو شورا
15
جهانبخش فدایی فر
شهردار معلم کلایه و عضو شورا
16 یحیی رحیم لو شهردار محمود آباد نمونه و عضو شورا
17 ایزدمهر زارعی شهردار رازمیان و عضو شورا
18 یداله کاظمی شهردار دانسفهان و عضو شورا
19 مرتضی ململی
شهردار ارداق و عضو شورا
20 حمید چگینی شهردار کوهین و عضو شورا
21 علیرضا انصاری
شهردار خاکعلی و عضو شورا
22 علی عمویی
شهردار اسفرورین و عضو شورا
23 علی اصغر کیانی شهردار سگزآباد و عضو شورا
24 اصغر الهیاری
شهردار خرمدشت و عضو شورا
25 جواد خلج طایفه شهردار شال و عضو شورا
26 مهدی کشاورز حداد
شهردار سیردان و عضو شورا
27 حسین هاشمی شهردار شریفیه و عضو شورا
28 عین الله طاهری بشارت
شهردار نرجه و عضو شورا
29 رامین کریمی شهردار آوج و عضو شورا
30
شهردار آبگرم و عضو شورا
 کلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.