پیوندها


اعضای هیأت مدیره سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین
ردیف  مشخصات سمت
1 علی فرخ زاد
 رئیس هیأت مدیره 
2 هادی طاهرخانی
مدیر عامل و دبیر هیأت مدیره 
3 سیاوش طاهرخانی
عضو هیأت مدیره 
4 مهرداد مسعودی
عضو هیأت مدیره
5 مهدی عبدیان
عضو هیأت مدیره
6 یحیی رحیم لو عضو هیأت مدیرهکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به سازمان همیاری شهرداریهای استان قزوین است.